مفهوم نگرش در ارزش آفرینی

نگرش یا Attitude از جمله مفاهیم و واژه‌هایی است که همه‌ی ما به نوعی با آن آشنایی داریم.

تقریباً همه‌ی سخنرانان انگیزشی، بنای حرفهای خود را بر پایه‌ی همین یک کلمه قرار داده‌اند و نان خود را از همین یک واژه می‌خورند.

اما تعریف نگرش چیست؟خصوصاً با توجه به اینکه در شاخه‌های مختلف علوم، تعریف نگرش به شیوه‌های متفاوتی ارائه می‌شود لازم است بدانیم که واژه نگرش در مدیریت رفتار سازمانی دقیقاً به چه مفهومی اشاره دارد.

تعریف نگرش در کتابهای درسی قدیمی مدیریت رفتار سازمانی،‌ تعریفی ساده‌تر بود و بعدها شکل آن کمی تغییر کرد.

کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز هم (که منبع اصلی ما در تدوین درس رفتار سازمانی است) همین مسیر تغییر و تحول را طی کرده است.

اجازه بدهید ما هم از شکل قدیمی تعریف نگرش آغاز کنیم و سپس، با تعریف کامل و جدید مفهوم نگرش آشنا شویم:

تعریف ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کار

به دلیل اهمیت ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کار، آن را به عنوان یکی از مبانی کلیدی در  مدیریت میدانیم.

ما معتقدیم که دغدغه‌ی کسی که می‌خواهد مهارت‌های خود را توسعه دهد و یا دانش مدیریتی خود را عمیق‌تر کند، میبایست ارزش آفرینی باشد.اقتصاد کشور به کسانی نیازمند است، که مفهوم ارزش و شیوه های خلق ارزش را بفهمند و بدانند و بکوشند آن را در محیط خود به کار بگیرند.

هدف از ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کار چه بوده است؟

اگر مرور کوتاهی به سرفصل دوره‌های MBA‌ در دانشگاه‌های مختلف جهان و مدارس کسب و کار بیندازید، عنوانی به نام ارزش آفرینی در کسب و کار را مشاهده نمی کنید.

ارزش و ارزش آفرینی، معمولاً‌ به عنوان بخش کوچکی از درس بازاریابی و همینطور سرفصلی از درس برندسازی مورد بحث قرار می‌گیرند.

اما فضای رایج آموزش مدیریت در ایران،  بحث ارزش و ارزش آفرینی را به عنوان مبحثی مستقل مطرح می نماید.و هدف بهبود توانمندی ارزش آفرینی است.

اگر هم موفقیت یا ثروتی در کار باشد، محصول جانبی این ارزش آفرینی خواهد بود.

آنچه که یک کسب و کار اقتصادی را سودده یا حتی یک سازمان غیرانتفاعی را ماندگار می‌کند، ارزش آفرینی است.

ارزش آفرینی به معنای افزودن چیزی به جهان که قبل از ما وجود نداشته است و موجب تسهیل زندگی و کسب و کار برای دیگران می‌شود.اگر این فرض را بپذیریم، می‌توان گفت که همه‌ی فعالان آموزش‌های مدیریتی، باید این مسئولیت را بپذیرند که به ما بیاموزند چگونه می‌شود ارزش‌هایی ایجاد کرد که مفید، اثربخش، ماندگار و اقتصادی و سودده باشند. مطالعه‌ در باره ارزش آفرینی در کسب و کار را به چه کسانی توصیه می‌شود؟کسانیکه علاقمند به آشنایی عمیق‌تر با استراتژی، بازاریابی، برندسازی و مدل کسب و کار باشند، درک مفهوم ارزش آفرینی برایشان یک ضرورت است.در کل کسی که قصد دارد در باره MBA‌ مطالعه نماید، پیشنهاد می شود ارزش آفرینی را به عنوان یکی از مطالب اولیه، در کنار مطالب تفکر سیستمی و مدل ذهنی و سایر مطالب مقدماتی، مورد توجه قرار دهد.

ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کار:

گام اول:  آشنایی با مفهوم ارزش و ارزش آفرینی.

گام دوم: آشنایی با فرصت طلبی و نمونه‌‌های ارزش آفرینی ناپایدار.

گام سوم: آشنایی با نمونه‌هایی از رایج‌ترین مدل‌های ارزش آفرینی اقتصادی.

گام چهارم: بازارشناسی

گام پنجم:  ماجرای کلاسیک کالا و خدمت